Въпроси и отговори

Интензивността на аромата се влияе от различни фактори: Вид аромат (синтетичен, естествен, съставки и др.), Стайна температура и относителна влажност (колкото по-влажен е въздухът, толкова по-силен ще бъде ароматът), Размер на стаята (колкото по-малка е стаята, толкова по-интензивен е ароматът). По принцип можете да увеличите интензивността на аромата, като добавите още малко етерично масло. Естествените аромати често са по-дискретни от синтетичните и определени съставки са по-доминиращи от други. На първо място Robert е овлажнител и пречиствател, така че интензитетът на аромата, който отделя, никога няма да бъде толкова силен, колкото от арома дифузер.

Напълно нормално е водата да се загрее леко, когато вашият арома дифузер се използва. Това се причинява от ултразвуковата мембрана, която произвежда парата. От вида на арома дифузера и количеството вода в него зависи колко се нагрява водата, като температурата може да варира между 30 °C и 65 °C. Препоръчваме капака на дифузера да е затворен, докато устройството се използва. За да напълните арома дифузера си с масло или вода, изключете устройството и изключете адаптера, преди да свалите капака.
Моля, никога не сваляйте капака, докато дифузера се използва!

Можете да използвате всякакви етерични масла, стига да не съдържат алкохол. Алкохолът може да повреди вашия арома дифузер. Уреди, повредени така, не се покриват от гаранцията. Препоръчваме да добавите 2-3 капки етерично масло във водата. В зависимост от желаната интензивност на аромата може да увеличите количеството на етеричното масло. Ако едва усещате аромата, моля, вижте списъка с препоръки:

• Увеличете количеството капки масло в дифузера

• Опитайте различни видове етерични масла. Интензитета на аромата зависи най-вече от качеството и вида на маслото, което използвате (синтетично, натурално, съставки и т.н.). Най-добрите резултати се постигат със 100% чисти етерични масла с високо качество и концентрация.

• Температура и относителната влажност на въздуха в помещението оказват влияние на това колко осезаем е ароматът. Колкото по-ниска е влажността, толкова по-незабележим е ароматът.

• Движението на въздуха (отворени прозорци, отопление, климатик) влияе пряко влияние върху насищането с аромата.

• За да се усили усещането от аромата, добре е арома дифузерът да се разположен натам, където желаете той да е с максимален интензитет. Най-добре е на височина поне 70 см от пода.

• Почиствайте резервора и капака на арома дифузера от остатъци от масло поне веднъж седмично.

Според препоръките на лекари и медицински експерти оптималният климат за дома или офиса е стайна температура 20-23 °C и относителна влажност 40-60%. Особено важно са тези стойности за спалните, където относителната влажност в тези стойности могже значително да подобри спокойния сън и почивка.

Овлажнителя осигурява оптимална влажност на въздуха, като добавя вода към него, т.е. овлажнява въздуха. Има различни системи: с изпарителни филтри, класически изпарители и ултразвукови. Пречиствателят на въздуха намалява замърсяването на въздуха в закрити помещения, като филтрира финните частици, цветен прашец и вируси и отстранява неприятни миризми. Съществуват различни системи за филтрпация на въздуха (с HEPA филтри или с електростатични филтри). Пречиствателят на въздуха не влияе на влажността на въздуха. Уредът за измиване на въздуха (AirWasher) е комбиниран уред 3 в 1, което едновременно “изпира”, овлажнява и ароматизира въздуха.

За поддържане на хигиената и осигуряване на правилна работа на уреда препоръчваме следните интервали за почистване: Ежедневно: Винаги използвайте чиста студена вода от водопроводната мрежа. Преди всяка употреба се препоръчва да избършите резервоара с чиста кърпа. Ако уредът няма да се използва няколко дни, изпразнете водата от резервоара. При необходимост го почистете с няколко капки почистващ препарат (Cleaner&Descaler) и мека чиста кърпа. На всеки 2 седмици: Отстранете резервоара за вода, горния капак и филтъра Water Cube. Почистете резервоара и ултразвуковата мембрана с мека кърпа или мека домакинска хартия. Препоръчваме използването на Cleaner&Descaler – спецалния препарат на Stadler Form. При отваряне на уреда нивото на водата не бива да надвишава 10 мм. Ако е повече, свържете със сервизния център на Stadler Form или със специалист. Ако върху ултразвуковата мембрана има отлагания, които не можете да отстраните с мека кърпа, может да използвате мека четка за почистване. ВНИМАНИЕ, не се опитвайте да премахнете отлаганията върху мембраната с твърд предмет – това ще я повреди. В случай на упорити отлагания препоръчваме да повторите процеса на почистване с препарат няколко пъти подред. След почистване изплакнете долната част и след това я подсушете добре. Почистете и резервоара за вода. Ако и в него има отлагания от варовик, използвайте препарата, предвиден за това. След това поставете обратно резервоара за вода, капака и филтъра Water Cube. Редовно според употребата: За почистване на корпуса отвън използвайте влажна и мека кърпа, след което подсушете добре. В края на сезона: Преди да приберете уреда в края на сезона, почистете ултразвуковата мембрана и резервоара с препарат за премахване на отлагания (Cleaner&Descaler). След това почистете добре корпуса отвън и го оставете да изсъхне напълно. Поставете нов филтър Water Cube, така че вашия уред да бъде готово за експлоатация в началото на следващия сезон.

Ултразвуковата технология превръща водата в мъгла. По време на процеса варовикът във водата се превръща в малки частици, които след това се отлагат като бял филм върху мебелите. Ето защо препоръчваме използването на специално предвидения за това ANTICALC филтър, който ще намали съдържанието на варовик във водата. Ако водата е твърда (14 ~ 21°dH) или много твърда (над 21°dH), ще трябва да сменяте ANTICALC филтъра по-често, за да предотвратите появата на бял филм. Препоръчваме използвате на вода с нормална твърдост, обработена чрез обратна осмоза или дестилирана вода НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА, ОБРАБОТЕНА ОТ ОМЕКОТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ С ЙОННООБМЕННА СМОЛА, защото солта (консуматива за омекотителните инсталации), разтворена във водата, също може да образува бял филм.

Ако забележите капчици (или други признаци на влага) върху или около уреда, това се дължи на конденз и означава, че най-веротно въздухът вече е пренаситен и не може да абсорбира повече влага. В такъв случай трябва да намалите мощността на овлажняване, така че да не се образуват подобни капчици.

Да, Вашите настройки ще бъдат запазени. Albert се включва отново след прекъсване на захранването му. Предлага управление с таймер

Директна връзка към канализационната система :
Свържете дренажния маркуч към вътрешния изпускателен клапан на гърба на Albert Little. Поставете другия край на дренажния маркуч директно към сифон.
ВНИМАНИЕ: Дренажната вода се оттича гравитационно.
По тази причина за правилната работа на уреда изпускателният му клапан трябва да е на по-високо ниво от сифона, за да може водата да се оттича.
Ако искате да свържете уреда директно към канализационната система, свържете дренажния маркуч към вътрешния изпускателен клапан на гърба на Albert. Поставете другия край на дренажния маркуч директно към сифон.
Внимание: дренажната вода се оттича гравитационно. Затова, за правилната работа на уреда изпускателния клапан на уреда трябва да е на по-високо ниво от сифона, за да може водата да се оттича.

Уверете се, че настройките на вашия уред са правилно зададени, както е посочено в ръководството за потребителя.
Ако влажността, която е настроена, е вече достигната, Albert се изключва.
В противен случай се обърнете към сервиза.

Мигащ символ на дисплея показва, че е достигнато желаното ниво на влажност.
След това Albert се изключва.
Чрез въртящия се бутона хигростат можете да зададете желаното ниво на влажност.
Ако желаете, можете да оставите уреда да работи непрекъснато.
Когато на дисплея се появи мигащ символ, това означава, че е достигнато желаното ниво на влажност. След това Albert се изключва.
Чрез бутона хигростат можете да зададете желаното ниво на влажност, използвайки въртящия се бутон. Ако желаете, можете да оставите уреда да работи непрекъснато.

Това най-веротно се дължи на техническа неизправност.
Моля, обърнете се към сервиз.

При продължително използване или замърсен въздух в помещениято, изходът за вода може да се запуши и водата няма да може да се стича към резервоара за вода. Така тя ще изтече и ще се образуват малки локви около уреда. За да отпушите изхода за вода се запознайте с инструкциите и ако не се справите с проблема, моля, обърнете се към сервиз.

Да, Theo се включва отново след прекъсване на захранването и вашите настройки ще бъдат запазени. Той може да се управлява също и с таймер.

Ако искате да свържете устройството директно към изхода за вода, можете да поставите дренажния маркуч в устройството. След това свържете маркуча към вътрешния изпускателен клапан на гърба на Theo. Поставете другия край на дренажния маркуч директно над изхода за вода. Моля, имайте предвид, че изходящият край на маркуча трябва да е по-нисък от входящия, за да може водата да се оттича.

Овлажнителя осигурява оптимална влажност на въздуха, като добавя вода към него, т.е. овлажнява въздуха. Има различни системи: с изпарителни филтри, класически изпарители и ултразвукови. Пречиствателят на въздуха намалява замърсяването на въздуха в закрити помещения, като филтрира финните частици, цветен прашец и вируси и отстранява неприятни миризми. Съществуват различни системи за филтрпация на въздуха (с HEPA филтри или с електростатични филтри). Пречиствателят на въздуха не влияе на влажността на въздуха. Уредът за измиване на въздуха (AirWasher) е комбиниран уред 3 в 1, което едновременно “изпира”, овлажнява и ароматизира въздуха.

Те използват система Dual Filter™ – мощна комбинация от филтър HEPA H12* и филтър с активен въглен – за пречистване на въздуха. Текстилният предварителен филтър премахва грубите прахови частици и замърсители от въздуха, като по този начин защитава Dual Filter™. Предварителният филтър е защитен срещу заразяване с бактерии чрез интегрираната си хигиенна функция Sanitized®**. Анти бактериалната защита на предварителния филтър е гарантирана за най-малко 20 изпирания в пералня при деликатен цикъл на пране на 30 °C.
*Sanitized® е швейцарска компания и водещ световен производител на хигиенни продукти за защита на текстил и полимери.

Намаляването на вирусите е доказано в независимата лаборатория на Airmid във Великобритания. Пречиствателите на въздух бяха тествани за период от 60 минути в тестова камера с обем 28.5 m3. Вирусът MS2, използван в теста, е РНК вирус като вируса SARS-CoV-2. Поради своите аерозолни свойства, подобни на тези на човешките вируси, неговата жизнеспособност и устойчивост на дезинфекция, вирусът MS2 често се използва при тестове за пречистване на въздуха като заместител на вируси с подобни размери. С диаметър от приблизително 25 nm, вирусът MS2 е повече от 4 пъти по-малък от вируса SARS-CoV-2, който има диаметър 120 nm. Тъй като беше предоставено доказателство за намаляването на по-малките вируси MS2, може да се каже, че по-големите вируси SARS-CoV-2 също ще бъдат намалени поне в същата степен.

LED индикатор на предния панел на Roger Big показва текущото състояние на качеството на въздуха: синьо = добро, оранжево = умерено и червено = лошо. Така че, ако индикатора свети в червено, това показва лошо качество на въздуха. Това може да бъде причинено от дим, миризми, газове от например боя за стени, прах, косми от домашни любимци, цветен прашец, твърде много вентилация, спрейове в стаята, парфюм или дезодорант. Индикаторът на Roger Big свети в червено когато се постави близо до ултразвуков овлажнител или арома дифузьор, тъй като отделните водни капчици от тях се идентифицират от Roger Big като частици.

За да свалите текстилния пре-филтър, внимателно го издърпайте от куките, който го придържат към пластмасовата рамка. За да прикрепите отново текстилния пре-филтър, изпънете материала върху пластмасовата част, така че етикетът за пране да е отгоре и отвътре. Всички отвори в материала на пре-филтъра, през който ще се провират куките, са маркирани с ярък конец. Освен това материалът на пре-филтъра трябва да се повдигне над двете ъглови пластини в горната част на рамката. Текстилният пре-филтър може да се пере при 30 °C при цикъл за чуствителни тъкани. След изпиране го оставете да изсъхне напълно, преди да го монтирате отново. Внимание: Никога не поставяйте пре-филтъра в съдомиялна!

Поставете HPP филтъра във вода и добавете няколко капки почистващ препарат. След измиване е много важно да изплакнете добре филтъра с чиста вода и да го оставите да изсъхне напълно. Можете да намерите инструкциите за почистване отстрани на HPP филтъра.

Ако имате проблем със затварянето на капака, направете следното: Първо, моля проверете дали двете червени резета отстрани на HPP филтъра са затворени. След това задръжте предния край на Victor с лявата си ръка. С дясната си ръка натиснете отдолу, където пише „Push to open“. Абсолютно същата процедура може да се следва при отваряне на капака. Отварянето и затварянето му умишлено е затруднено, за да се гарантира добър контакт, така че капака да прилегне плътно и така да се осигури възможно най-добрите резултати от почистването.

По време на електростатичното филтриране на въздуха Victor излъчва много малко количество озон, което е много под прага на изискванията и по никакъв начин е е вредно за здравето. Тези минимални количества озонови емисии обикновено се адсорбират отново от филтъра с активен въглен и НЕ СЕ СМЕСВАТ С ВЪЗДУХА. Victor НЕ ПРОИЗВЕЖДА ОЗОН, ЗА ДА ПРЕЧИСТВА ВЪЗДУХА. Ако все пак почуствате някаква лека миризма при работа на пречиствателря, това най-веротно е след смяна на карбоновия филтър и ще изчезне след няколко часа работа.

Ако HPP филтърът е замърсен или не е напълно изсъхнал след почистване, може да чуете шум при работа. В такъв случай е възможно дори Viktor да се изключи. Използвайте Viktor само когато HPP филтърът е напълно сух и го почиствайте редовно. Ще намерите инструкции за почистване на HPP филтъра, отпечатани отстрани на корпуса на HPP филтъра.

LED индикаторите показват състоянието на HPP филтъра: – Ако LED индикатора свети: HPP филтърът е инсталиран и функционира правилно – Ако LED индикатора не свети: не е инсталиран HPP филтър, или HPP филтъра не е инсталиран правилно и не работи. – Ако LED индикатора свети слабо: HPP филтърът е замърсен. Почистете филтъра, както е посочено в инструкциите.

Всеки път преди почистване трябва да изключвате вашия вентилатор Leo (изключете захранващия кабел от контакта или USB кабела от устройството). Почистете външната страна на вашия Leo с влажна кърпа. За да почистите перките на вентилатора, внимателно завъртете корпуса във вертикално положение. Първо отстранете винта под корпуса. След това завъртете решетката обратно на часовниковата стрелка и я свалете. Завъртете копчето отдолу по посока на часовниковата стрелка и го извадете. Перката на вентилатора вече може да бъде извадена от корпуса. Почистете перката на вентилатора с влажна кърпа и капка почистващ препарат и след това я подсушете добре. След това почистете решетката и я подсушете внимателно. Сега първо натиснете лопатката на вентилатора обратно върху вала в корпуса, след това затегнете копчето, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка, сменете решетката и накрая отново затегнете винта нагоре. Уверете се, че решетката и перката на вентилатора са напълно сухи и че винтът под корпуса е здраво затегнат, преди да използвате устройството отново.

Преди всяко почистване задължително изключете Otto от ел.мрежата (извадете захранващия кабел от контакта). Почистете външната страна на вашия Otto с влажна кърпа. За да почистите перките на вентилатора, отстранете 4-те винта на гърба на Otto, които придържат предпазната решетка и внимателно я извадете. Сега можете да избършете перките с влажна кърпа и след това ги подсушете добре. След почистване поставете защитната решетка обратно и затегнете 4-те винта.

При използване на вентилатора върху задната вентилаторната решетка, през която се всмуква въздуха, може да се натрупа прах, което може да предизвика свистене. Почистете тази решетка с прахосмукачка. Ако от вентилатора продължава да се чува свистене, развийте винтовете и извадете решетката. Почистете с прахосмукачка и долната решетка и я избършете с мека кърпа. Монтирайте обратно решетката и я затегнете с винтовете. За да премахнете всякакъв друг вид замърсявания от повърхността на вентилатора, изпозвайте мека, влажна (не мокра) кърпа, след това подсушете добре. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат киселина или алкохол. ВНИМАНИЕ, не намокряйте повърхността директно, тъй като това може да повреди уреда.

Преди всяко почистване задължително изключете Q inox от ел.мрежата (извадете захранващия кабел от контакта). Почистете външната страна на вашия Q inox с влажна кърпа. За да почистите перките на вентилатора, отстранете осемте винта на гърба на Q, които придържат решетката и внимателно я извадете. За да свалите тези винтове се нуждаете от шестограмен ключ. Сега можете да избършете перките с влажна кърпа и след това ги подсушете добре. След почистване поставете защитната решетка обратно и затегнете осемте винта. Проверете дали решетката и перката на вентилатора са напълно сухи и че винтът под корпуса е затегнат добре преди да използвате вашия Q inox отново.

Включетe Simon с помощта на неговия крачен ключ. След това натиснете и задръжте бутона за включване/изключване на дистанционното управление за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал. Това означава, че връзката е успешна и сега можете да управлявате Simon с помощта на дистанционното управление.

За да почистите текстилния капак, започнете, като отделите корпуса на вентилатора Simon от стълба. Сега можете да отстраните 4-те винта на гърба на Simon, които държат на място решетката на входа за въздух, и един винт отдолу за решетката на изхода за въздух.В текстилното покритие има малки отвори, които се използват за поставянето му върху предната и задната част на корпуса.Всички те трябва да се освободят.
Текстилното покритие може да се пере в автоматична пералня при 30°С на щадящ цикъл на пране. Капакът трябва да е напълно сух, преди да го монтирате отново на устройството. При повторното монтиране на текстилния капак се уверете, че отворът за стълба е на правилното място. Ако е така, можете отново да издърпате текстилното покритие върху корпуса на вентилатора Simon. Уверете се, че всички отвори са подредени правилно отпред и отзад на корпуса. Накрая поставете на мястото на двете решетки (вход за въздух/изход за въздух) и отново затегнете всичките 5 винта.

За да се гарантира нормалната работа и Tim да създава добро въздушно течение, трябва да се спазват две условия:
• Настройките на Tim варират от мек бриз до силен вятър. Скоростта на Tim е променлива благодарение на неговия плавен контрол на скоростта. За да получите максимална сила на въздуха, завъртете бутона за управление на скоростта в крайна позиция.
• Ако Tim е свързан към алтернативен източник на захранване (например лаптоп, акумулатор, power bank или други подобни източници) с помощта на USB кабел, за нормална му работа и постигане на пълен капацитет е необходимо източника да осигурявазахранване 5V/2A.

Преди да почистите Finn / Finn mobile, първо изключете захранващият кабел  от контакта. За да почистите Finn / Finn mobile отвън, просто го избършете с влажна кърпа. За да почистите лопатките на вентилатора, развийте винтовете и свалете защитната решетка. Перките на вентилатора също могат да се избърсват с влажна кърпа. След почистване, моля, подсушете старателно всички части на вентилатора, преди да монтирате предпазната решетка.

Има две основни разлики между Finn и Finn mobile:
Finn е оборудван със захранващ кабел. Finn mobile има акумулаторна батерия, която можете да зареждате с предоставения разглобяем кабел. Можете също да използвате Finn mobile, свързан към електрическата мрежа, когато използвате на закрито.
Finn mobile има сертификат IP44, което означава, че можете да го използвате както на закрито, така и в покрити външни зони. Finn няма този сертификат и следователно може да се използва само на закрито.
Визуално Finn и Finn mobile се различават много малко. В основата на Finn mobile има бутон, за да можете лесно да проверите нивото на заряд на батерията. Ако го натиснете, LED индикатора над него ще ви покаже текущото ниво на заряд на батерията. Finn няма тези индикатори.

Да, George ще се включи отново автоматично след прекъсване на захранването

Интензивността на аромата се влияе от различни фактори:
Вид аромат (синтетичен, естествен, съставки и др.)
Стайна температура и относителна влажност (колкото по-влажен е въздухът, толкова по-силен ще бъде ароматът)
Размер на стаята (колкото по-малка е стаята, толкова по-интензивен е ароматът)
По принцип можете да увеличите интензивността на аромата, като добавите още малко етерично масло. Естествените аромати често са по-дискретни от синтетичните и определени съставки са по-доминиращи от други. На първо място, уреда е 3 в 1 и следователно интензитетът на аромата никога няма да бъде толкова силен, колкото аромата от арома дифузер.

Ако всички индикатори, включително индикатора «NO WATER» мигат, е възможно тавичката за вода да не е поставена правилно. Натиснете тавичката за вода, за да влезе в корпуса на уреда. Ако чуете звуков сигнал, това означава, че тавичката е застанала в правилната позиция.

Цикличността на почистване зависи от твърдостта на използваната вода. Ако използвате по-твърда вода е необходимо всяка седмица да почиствате уреда от отлагания.
Тавичката за вода и дисковете трябва да се изплакват с чиста вода веднъж седмично, а на всеки 2 седмици трябва да се почистват основно, с мека четка, гъба и специален препарат за почистване на отлаганията. Препоръчваме използването на воден разтвро с Cleaner&Descaler – спецалния препарат на Stadler Form. След отстраняване на варовика и отлаганията тавичката и дисковете трябва да се изплакнат обилно с чиста вода.
Тавичката за вода и дисковете могат да се измиват в съдомиална машина при максимална температура 60°C.
ВНИМАНИЕ: Резервоарът за вода не може да се мие в съдомиялна машина.
Ако използвате много твърда вода, препоръчваме да използвате режимът на самопочистване. За тази цел: сипете равни части почистващ препарат Cleaner&Descaler и вода в тавичката. След това поставете дисковете и тавичката обратно в уреда. За да активирате режима на самопочистване, натиснете едновременно двата бутона «SPEED» и «DIMMER» и ги задръжте натиснати, докато светодиодите започнат да мигат в бяло. В режим на самопочистване дисковете се въртят, но вентилаторът не работи, така че почистващият разтвор да не попада във въздуха. Режима на самопочистване на George продължава 20 минути, след което се изключва автоматично и индикаторите угасват. Ако след тази процедура в тавичката все още има отлагания и варовик, почистването може да се повтори. След като почистването приключи, тавичката и дисковете трябва да се изплакнат обилно с чиста вода.
Вижте също видеото в Youtube > тук.

Цикличността на почистване зависи от твърдостта на използваната вода. Ако използвате по-твърда вода е необходимо по-често да почиствате уреда от отлагания всяка седмица.
Тавичката за вода и дисковете трябва да се изплакват с чиста вода веднъж седмично, а на всеки 2 седмици трябва да се почистват основно, с мека четка, гъба и специален препарат за почистване на отлаганията. Препоръчваме използването на воден разтвро с Cleaner&Descaler – спецалния препарат на Stadler Form. След отстраняване на варовика и отлаганията тавичката и диковете трябва да се изплакнат обилно с чиста вода.
Тавичката за вода и дисковете могат да се измиват в съдомиална машина при максимална температура 60°C.
ВНИМАНИЕ: Резервоарът за вода не може да се мие в съдомиялна машина.
Ако използвате много твърда вода, препоръчваме на всеки 4 седмици да използвате режимът на самопочистване. За тази цел: сипете равни части почистващ препарат Cleaner&Descaler и вода в тавичката, докато достигне до 2 см под горния ръб. След това поставете дисковете и тавичката обратно в уреда. За да активирате режима на самопочистване, натиснете бутона «MODE» докато се появи надписа «CLEAN MODE». В режим на самопочистване дисковете се въртят, но вентилаторът не работи, така че почистващият разтвор да не попада във въздуха. Режима на самопочистване на Robert продължава 20 минути, след което се изключва автоматично и индикатора «CLEAN MODE» светва. Ако след тази процедура в тавичката все още има отлагания и варовик, почистването може да се повтори. След като почистването приключи, тавичката и дисковете трябва да се изплакнат обилно с чиста вода.
Вижте също видеото в Youtube > тук.

Интензивността на аромата се влияе от различни фактори: Вид аромат (синтетичен, естествен, съставки и др.), Стайна температура и относителна влажност (колкото по-влажен е въздухът, толкова по-силен ще бъде ароматът), Размер на стаята (колкото по-малка е стаята, толкова по-интензивен е ароматът). По принцип можете да увеличите интензивността на аромата, като добавите още малко етерично масло. Естествените аромати често са по-дискретни от синтетичните и определени съставки са по-доминиращи от други. На първо място Robert е овлажнител и пречиствател, така че интензитетът на аромата, който отделя, никога няма да бъде толкова силен, колкото от арома дифузер.

Моля, проверете дали тавата за вода и дисковият пакет са поставени правилно в уреда. При правилно поставена тавичка трябва да чуете звук от щракане.

Ако индикаторът за влажност започне да мига, това означава, че желаната влажност е достигната и уреда се е изключил автоматично. Robert измерва текущата влажност в помещението на всеки 30 минути (при което вентилаторът се включва за 1-2 минути). Ако измерената текуща влажност е по-ниска от зададената, уреда ще се включи и ще започне да овлажнява отново. Ако желаете да промените настройтакта за желаната влажност, натиснете бутона «Air Humidity », за да нулирате предишната настройка, след което можете да изберете желаната влажност от 5 нива, от 35 % до 65 % като многократно докосвате бутона «Air Humidity » (дисплеят ще мига, докато правите това). Ако не докосвате бутона в продължение на 10 секунди, последно избраната стойност ще бъде запазена и на дисплея ще се покаже измерената текуща влажност. След достигане на желаната влажност, уреда ще спре отново и дисплеят ще мига.

Пакетът с дискове може да се размести по време на работа или пък да не е поставен правилно след почистване. В резултат на това въртящото се зъбно колело на пакета дискове няма да работи. За да отстраните проблема затегнете дисковия пакет, като завъртите диска откъм зъбното колело по посока на часовниковата или го монтирайте правилно отново в уреда.

Пакетът с дискове може да се размести по време на работа или пък да не е поставен правилно след почистване. В резултат на това въртящото се зъбно колело на пакета дискове няма да работи. За да отстраните проблема затегнете дисковия пакет, като завъртите диска откъм зъбното колело по посока на часовниковата или го монтирайте правилно отново в уреда.

Robert се изключва автоматично, когато резервоарът за вода е празен. Robert няма да се повреди, ако остане без вода.

Не, от съображения за безопасност
Anna не бива да използвате близо до вода, водни капчици или в помещения с висока влажност.
Anna не е проектирана да работи в такива помещения
Ако влажността в помещението е висока, това може да причини късо съединение.. Задължително е да се спазва минимално разстояние от 1 метър от вани, душове, басейни, кранове, мивки и др.

Не, не бива Anna да се монтра директно на стената.
За нормалната циркулация на въздуха е необходимо да се осигури минимално разстояние от 50 см между Anna и стената.
В противен случай уреда ще прегрее.
Anna не е проектирана да работи в такъв режим и повредите, породени от неправилна експлоатация, не се покриват от гаранцията.

Миризмата, която идва от Anna през първите часове на употреба, ще изчезне и това не бива да ви притеснява.
Това е нормален процес при включването на нагревателните елементи за първи път.
За премахнете тази миризма по-бързо, трябва да направите следното:
В задната част на вашия нагревател Anna , откъдето се всмуква въздуха, има решетка с въздушен филтър. Свалете решетката и въздушния филтър. Можете да изперете въздушния филтър с хладка вода и сапун, след което задължително го оставете да изсъхне напълно, преди да поставите обратно. Ароматът на сапуна ще прикрие неприятната миризма, излъчвана от нагревателя при първоначалното пускане на уреда.

Автоматичното включване се влияе от температурата в помещението
Необходимо е да изчакате извесно време, за да спадне околната температура и Anna ще се включи автоматично.
Ако леко увеличите настройката на термостата Anna ще се включи отново.
Моля, имайте предвид, че след автоматично изключване е необходимо известно време (няколко минути) преди термостатт да включи нагревателят отново.

Режимът на охлаждане е активен само ако Paul е настроен на 0 °C. Ако настроите температура между 1°C и 26°C ще се активира режим на отопление.
В режим охлаждане Paul работи като вентилатор, т.е. вентилаторът на Paul се включва и нагревателният елемент се изключва. За се активира режим на охлаждане, трябва да настроите температура 0 °C.
Промяна на температурата става като плъзнете нагоре или надолу десния контролен панел «Temperature».

Явно температурният дисплей на Paul е настроен да показва температурата в Фаренхайт/Fahrenheit (обозначен със символ °F до цифрата, показваща температурата)
Можете да промените настройката на температурния дисплей от Фаренхайт/ Fahrenheit на Целзий/Celsius, като задържите бутона «Auto Mode» за 5 секунди. При избор на температурен режим Целзий/Celsius ще се визуализира символа C° до цифрата, показваща температурата.
Така можете да превключите от Целзий/Celsius към Фаренхайт/Fahrenheit и обратно.

Не, от съображения за безопасност не бива да използвате вашия Paul близо до вода, водни капчици или в помещения с висока влажност.
Ако влажността в помещението е висока, това може да причини късо съединение. Paul не е проектиран да работи в такива помещения. Задължително е да се спазва минимално разстояние от 1 метър от вани, душове, басейни, кранове, мивки и др.

Не, от съображения за безопасност отоплителният уред не трябва да се оставя без надзор.

Сензорът на Selina little има толеранс от +/- 3%. За да се сравнят показанията за влажност на влагомерите, измерванията трябва да се правят при едни и същи условия и в една и съща позиция. Разстояние от един метър между два хигрометъра може при определени обстоятелства да причини отклонение. Моля, имайте предвид, че всички хигрометри имат толеранс, обикновено +/- 5%. Не поставяйте вашата Selina върху или близо до радиатор или точно до прозорец.

Tрябва да се постави там, където да се измерва влажността на въздуха. За да сте сигурни, че Selina показва правилното ниво на влажност на въздуха, трябва да се вземе предвид следното, когато решавате къде да го поставите: Въздухът трябва да може да циркулира свободно. С други думи, хигрометър не трябва да се поставя на пода в ъгъла или на рафт зад книги. Не трябва да се поставя хигрометър някъде, където има риск от навлизане на въздух отвън, като например точно до прозорци или врати. Трябва също да изберете място, където устройството е далеч от пряка слънчева светлина, тъй като в противен случай стойността на влажността на въздуха може да бъде изкривена.

Важна забележка за потребителите на Android: За да свържете устройство с Android с приложението, трябва да направите допълнителни настройки. Подробни инструкции може да намерите в секцията Медия -> Ръководства за експлпоатация ->WiFi.

Roger или Roger big: Ако Wi-Fi индикатор на дисплея свети постоянно, тогава Вашият пречиствател е свързан с приложението. Eva WiFi: Ако индикаторът за нивото на водата на предния панел светне и Eva WiFi се вижда в приложението, вашият овлажнител Eva WiFiа е свързан. Karl или Karl big: Ако индикаторът под Wi-Fi иконата свети постоянно, вашият овлажнител е свързан към приложението.

Уверете се, че: 1. Вашия уред Stadler Form е правилно свързан към захранването и включен. 2. Вашият смартфон е свързан към WLAN и Bluetooth. 3. Безжичната мрежа е активирана на вашия уред Stadler Form. Ако не, задръжте бутона Wi-Fi (за овлажнителя Eva WiFi-бутона за нощен режим) в продължение на 3 секунди.

За да решите проблема,
1. Рестартирайте мобилния си телефон.
2. Изключете вашия рутер или Wi-Fi, изчакайте 30 секунди и след това го включете отново. След това можете да опитате отново да добавите вашия уред автоматично, както е описано в инструкциите.
3. Ако проблема не е отстарен и уреда е все още в режим на изчакване, добавете вашето устройство ръчно.

След като свържете уреда Stadler Form с приложението, ще отнеме няколко секунди, докато данните от измерването се покажат в приложението.

Само един акаунт може да бъде свързан към уреда. Но може да споделите достъпа до уреда във Вашия акаунт в приложението с други хора. За да направите това, отидете на уреда, щракнете върху настройките в горния десен ъгъл и изберете „Споделяне на устройство“. Тук можете да предоставите достъп.

Устройството може да бъде изключено от приложението доста лесно. Влезте в приложението и изтрийте устройството. Или като алтернатива, задръжте бутона Wi-Fi на вашето устройство Stadler Form, респ. бутона за нощен режим на вашата Eva за 3-5 секунди. Когато бутонът или индикаторът за нивото на водата (Eva) започне да мига бързо, Вашето устройство вече не е свързано с приложението.

Не, уредите на Stadler Form в момента не могат да бъдат свързани към HomeKit.

Оптимален климат за дома и офиса е температура 20~23 °C и относителна влажност 40~60%, както се препоръчва от лекари и медицински експерти. По-специално в спалнята, тези стойности могат значително да подобрят съня и вашата почивка.

Влажността е делът на водните пари във въздуха. Относителната влажност дава информация за наситеността на въздуха с водни пари под формата на процент – винаги като функция на температурата. Това означава: ако относителната влажност е 100%, въздухът е напълно наситен, а ако е 50%, той е наполовина наситен с водни пари. Можете да измерите относителната влажност с помощта на хигрометър.

Можете да измерите относителната влажност в помещението с помощта на хигрометър. За да бъде измерването точно, важно е хигрометърът да бъде позициониран правилно: поставете хигрометъра на повдигната повърхност в средата на стаята, далеч от прозорци и врати. Изчакайте няколко минути сензорът да се адаптира към стайната температура.

Според Световната здравна организация (СЗО) въздухът в затворените помещения е от 2 до 5 пъти по-замърсен от въздуха на открито. Нивото на замърсяване има пряк ефект върху качеството на въздуха: колкото по-високо е нивото, толкова по-лошо е качеството. Замърсители като фин прах, животински косми, полени, вируси, бактерии, спори на плесени и дим могат да замърсят въздуха.

Овлажнителят осигурява оптимална влажност на въздуха, като добавя вода към него, т.е. овлажнява въздуха. Има различни системи: изпарители, изпарители и ултразвукови пулверизатори.

Пречиствателят на въздуха намалява замърсяването на въздуха на закрито. Частици като фин прах, полени и вируси, както и неприятни миризми ще бъдат премахнати от въздуха. Има различни системи и за тях (HEPA филтри или устройства с електростатичен филтър). Пречиствателят на въздуха не влияе на влажността във въздуха.

Air washer (3 в 1) на практика изпира въздуха с вода, като премахва замърсителите от въздуха и същевременно овлажнява въздуха, когато е твърде сух.

Нашите продукти – както обикновено в индустрията – са произведени в Китай. Какво е различното при нас:
Първо, цялата развойна и дизайнерска работа се извършва в нашите офиси в Цуг, Швейцария.
Второ, работим в тясно сътрудничество с нашите производители в Китай. Това доведе до партньорства, някои от които съществуват вече 25 години.

Как можем да ви помогнем?

За повече информация, моля, свържете се с нас