Хигрометър Selina little

Хигрометри Stadler Form

Хигрометрите са уреди, които измерват относителната влажност в помещенията.
Хигрометърът ще ви каже дали климат в помещението е твърде влажен, прекалено сух или е в нормалните граници.
Хигрометрите от Stadler Form ви помагат винаги да следите тази стойност.

-20%
Бял
Черен
28.72 лв.