• За Oskar, Karl, Eva, George, Robert
  • Silver technology
  • Полезен живот 12 мес.
  • Поддържа оптимална хигиена