Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

Савио ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата Политика на поверителност има за цел да Ви информира като потребителите за начина, по който обработваме лични данни, както и за Вашите права като Потребители. Ние, Савио ЕООД, се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните ви данни, която ви предоставяме. Адресът на нашия сайт: https://stadlerform.bg/

Определения

1. Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

2. Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика, са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламента.

3. Администратор на личните данни, обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Сайта e Савио ЕООД, ЕИК:831278075, със седалище и адрес на управление: гр.София 1700, ул.Пъстър свят №11а. Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Сайта да се свърже с него на следния e-mail адрес: info@crystalwaterbg.com.

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Сайта.

Защита на личните данни

С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на наши клиенти и контрагенти, Савио ЕООД съхранява тези данни на специализирани сървъри с ограничен физически достъп, като допълнително се използват различни методи за криптиране на данните и ограничаване на дистанционния достъп до базата данни с тях, а служителите, имащи достъп и обработващи лични данни,се свързват с нея посредством уникални идентификатори.

Савио ЕООД не събира, не разпространява и не съхранява всякакви данни, свързани с банкови карти, пароли и CVV2/CVC2 данни, получени в резултат на осъществяване на транзакции през виртуалния ПОС терминал, използван на Сайта.

1. Видовете лични данни, които Савио ЕООД обработва

На договорно и преддоговорно основание за целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Сайта:

1.1. Данни за профила

 • Име и фамилия;
 • Адрес за доставка;
 • Телефон за връзка;
 • E-mail адрес;
 • IP адрес;

1.2. Данни за плащане:

Данни за банкова сметка: титуляр, IBAN, банка; На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ. Савио ЕООД не съхранява данни за банкови карти и CVV2/CVC2 данни.

1.3. Данни за фактуриране, съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи;

 • Име и фамилия, когато поръчващия е физическо лице;
 • Наименование, ЕИК, адрес по регистрация, № по ЗДДС № (опция, само за регистрираните по ЗДДС лица), Име и фамилия на поръчващия;

1.4. Данни за връзка с потребителя

 • Име и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • E-mail адрес;
 • При техническо съдействие във връзка със затруднения с ползването на Сайта, но само след изрично изразено от страна на клиента съгласие, предоставено в писмена форма.

1.5. Данни за профила в Сайта:

 • Потребителско име;
 • Парола;
 • Телефонен номер;
 • E-mail адрес;
 • Всички останали данни, съдържащи се в Профила.

1.6. Статистически данни:

Статистическа информация за общия брой посещения на Сайта, изпълнени доставки, приети запитвания за оферти и оплаквания, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от Савио ЕООД услуги и продукти;

1.7. Политика на бисквитките на адрес: https://stadlerform.bg/cookie/

2. Политика на бисквитките

 • Савио ЕООД събира информация, която може да включва лични данни, от браузъра (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.) на посетителите на Сайта. За събирането на тази информация се използват различни методи, включително бисквитки и пиксел тагове, която информация може да включва IP адрес, уникален идентификатор на бисквитка, информация на бисквитка и информация относно това дали браузърът ви позволява използването на определени възможности и добавки, уникален идентификатор на устройството (HWID) вид, държава, вид на браузъра и езикови настройки, операционна система и системни настройки, държава и часова зона, предишни посещавани уеб страници, информация относно взаимодействието на потребителя със Сайта като покупки и предпочитания, начин и скорост на клик (избор), час на влизане и референтни адреси.
 • Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно “пасивна” (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на устройството на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са проучване на потребителските предпочитания и изпълнение на системата “Checkout”. Тези файлове позволяват да се познае устройството на потребителя и да се представи съдържанието на Сайта по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например – предпочитания за онлайн поверителност и история на пазаруване. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите ползват Сайта, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.
 • Савио ЕООД използва следните видове бисквитки:
 • Строго необходими (задължителни бисквитки): Тези бисквитки са необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Бисквитките и се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Използваме тези бисквитки за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги или за да можем да изпълняваме нашите Условия за ползване и да поддържаме сигурността на нашите услуги.
 • Сесийни бисквитки (Статистически): Тези бисквитки се съхраняват временно, в рамките на посещението Ви в нашата уеб страница на Вашия компютър или устройство, а след това биват заличени. Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например: за да Ви позволим да разглеждате страниците на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате или за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.
 • Бисквитки на трети страни (Маркетингови): Използваме и някои бисквитки на трети странис цел статистическите данни и като възможност да предоставяме нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове (трети страни) и не се контролират от нас. Например Google Analytics  и  Facebook.

Бисквитките също така позволяват на Савио ЕООД да анализира поведението на потребителите в Сайта с цел подобряване функционалностите и скоростта му. Всеки потребител може да промени настройките си за бисквитки по всяко време, като използва настройките за бисквитки на браузъра на своето устройство.

  3. Трети лица, на които предоставяме Вашите лични данни

  3.1. Куриерска фирма Спиди АД, ЕИК: 131371780,със седалище и адрес на управление: гр.София 1138, р-н Младост, бул. Самоковско шосе №2л, Търговски Център Боила, осъществяваща доставката продуктите от потвърдените поръчки чрез Сайта.

  3.2. Доставчици на SMS и Viber съобщения за целите на уведомяване за статус на поръчка, доставка или заявка за оферта или сервиз.

  3.3. Консултанти в различни сфери за целите на защита на легитимни интереси на Савио ЕООД по поддържане и подобряване качеството на услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства;

  3.4. Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

  3.5. Свързани с Савио ЕООД лица във връзка с ползване на споделен технически и човешки ресурси;

  3.6. Външни сервизи за извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти, когато е необходимо те да се извършат от тесни специалисти или със специализирана техника, с които Савио ЕООД не разполага;

  3.7. Търговски представители и партньори на Савио ЕООД в страната;

  4. Съхранение на лични данни физически лица

  4.1. Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние– предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;

  4.2. Данни, обработвани за счетоводни цели,предвидените от българското законодателство (Закон за счетоводството и ЗДДС).

  4.3. Данни, предоставени въз основа на съгласие, до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до Савио ЕООД на адреса на управление на дружеството или по друг изрично посочен начин, допустим от закона;
  След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече.
  Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

  5. Права във връзка с личните данни на физическите лица

  5.1. Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
  По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които Савио ЕООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;

  5.2. Право на коригиране на неточни лични данни:
  Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да се направи през профила му в Сайта или като се обърне към Савио ЕООД с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност;

  5.3. Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

  • При отпадане на необходимостта от обработка;
  • При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
  • При установена незаконосъобразна обработка на данни;
  • При законово задължение за изтриване на данните;

  Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

  5.4. Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
  Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от Савио ЕООД незаконосъобразно. Жалби се подават към Комисията за защита на лични данни на адрес:

  • адрес: гр.София 1592, бул. Цветан Лазаров № 2
  • e-mail: kzld@cpdp.bg
  • Тел.: +359 2 915 3580

  За подаване на сигнали може да използвате Формуляра за регистриране на сигнали, образец на който е достъпен на следния линк:

  Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (PDF) (589 kB)

  6. Промени в политиката за сигурност на данните

  Политиките на Савио ЕООД за защита на личните данни на потребителите на Сайта се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на Сайта и всички потребители биват уведомени за тях.

  7. Данни за контакт със Савио ЕООД

  При възникнали въпроси относно защитата на данни, както и необходимост от информация за упражняването на Вашите законови права Ви молим да отправяте своите запитвания към нас:

  • e-mail адрес: info@crystalwaterbg.com;
  • телефони за контакт: +359 888 636 096, +359 889 283 724;
  • адрес: гр.София 1700, ул.Пъстър свят №11а

  Всички запитвания ще бъдат предадени на нашето Длъжностно лице по защита на данните.

  В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни:

  • e-mail адрес: kzld@cpdp.bg
  • телефони за контакт: +359 2 91 53 518
  • адрес:  гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
  • Интернет страница: www.cpdp.bg

  Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: 02/91 53 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg

  8. Обща информация относно политиката на поверителност

  Настоящата Политика за поверителност и личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото българско или европейско законодателство, по инициатива на Савио ЕООД или на компетентен орган.

  Савио ЕООД информира потребителите за измененията или допълненията на тази Политика на поверителност чрез публикация на нашата страница на сайта stadlerform.bg.

  Препоръчваме потребителите периодично да проверяват и да се запознават с актуалната версия на тази Политика на поверителност и лични данни.

  Тази Политика на личните данни е актуална към 01.03.2024 година.