• Подарък Recharge oil
  • Площ < 50 м²
  • Шум < 27 dB(A)
  • USB захранване
  • Тип Ultrasonic
-20%
Бял
Черен
(1) 95.92 лв.
  • Площ < 50 м²
  • Шум < 27 dB(A)
  • USB захранване
  • Тип Ultrasonic