Видео помощ

Air Washer

Обслужване на Air Washer Robert 

Вижте видео инструкции в YouTube за правилното почистване и поддръжка на Air Washer Robert. (2 мин. 09 сек.)

Поддръжка на Air Washer Robert Stadler From

Как да почистя Air Washer Robert

Вижте видео инструкции в YouTube за правилното почистване и поддръжка на Air Washer Robert . (1 мин. 54 сек.)

Как да почистя Air Washer Robert

Как да почистя Air Washer George

Вижте видео инструкции в YouTube за правилното почистване и поддръжка на Air Washer George. (2 мин. 47 сек.)

Как да почистя George Air Washer Stadler Form

Овлажнители

Как да почистя овлажнител Oskar 

Вижте видео инструкции в YouTube за правилното почистване и поддръжка на овлажнители Oskar (1 мин. 17 сек.). Част.1

Почистване на овлажнител Oskar-част.1

Как да почистя овлажнител Oskar 

Вижте видео инструкции в YouTube за правилното почистване на вентилатора на овлажнители Oskar (1 мин. 49 сек.). Част.2

Почистване на овлажнител Oskar-част.2

Стартиране на новия Oskar

Вижте видео инструкции в YouTube за съдржанието на опаковката и първо включване на овлажнител Oskar. (1 мин. 22 сек.)

Стартиране на нов овлажнител Oskar Stadler Form

Сигнализация за подмяна на филтри Oskar и Oskar big

Вижте видео инструкции в YouTube за функцията “Filter Change Reminder”  на овлажнтиел Oskar. (1 мин. 30 сек.)

Filter Cange Reminder Oskar и Oslar big

Кarl/Karl big – основни характеристики и стартиране

Вижте видео в YouTube с най-важните характеристики на Karl и Karl big.  Стартиране. (2 мин. 55 сек.).

Karl/Karl big - най-мощните овлажнители от Stadler Form

Стартиране на новия Oskar

Вижте видео инструкции в YouTube за съдржанието на опаковката и първо включване на овлажнител Oskar. (1 мин. 21 сек.)

Стартиране на нов овлажнител Oskar Stadler Form

Арома дифузери

Стартиране на арома дифузер Zoe

Вижте видео инструкции в YouTube за съдржанието на опаковката и първо включване на арома дифузер Zoe. (2 мин. 8 сек.)

Стартиране на нов арома дифузер Zoe Stadler Form

Стартиране на арома дифузер Lucy

Вижте видео инструкции в YouTube за съдржанието на опаковката и първо включване на арома дифузер Lucy. (1 мин. 55 сек.)

Стартиране на нов арома дифузер Lucy Stadler Form

Стартиране на арома дифузер Sophie

Вижте видео инструкции в YouTube за съдржанието на опаковката и първо включване на арома дифузер Sophie. (2 мин. 43 сек.)

Видео инструкции за първоначалното включване на арома дифузери Sophie/Sophie Little Stadler Form

Вентилатори

Как да почистя вентилатор Otto

Вижте видео инструкции в YouTube за правилното почистване на вентилатора Otto Bamboo. (3 мин. 01 сек.)

Почистване на вентилатор Otto

Стартиране на вентилатор Tim

Вижте видео инструкции в YouTube за разопаковане и първо включване на вентилатор Tim. (2 мин.41 сек.)

Стартиране на нов вентилатор Tim Stadler Form

Как да почистя вентилатор Tim

Вижте видео инструкции в YouTube за правилното почистване на вентилатора Tim. (2 мин. 41 сек.)

Почистване на вентилатор Tim

Стартиране на вентилатор Simon

Вижте видео инструкции в YouTube за съдржанието на опаковката и първо включване на вентилатор Simon 3D. (3 мин. 28 сек.)

Стартиране на нов вентилатор Simon 3D tadler Form

Настройка на «Remote control» Simon

Вижте видео инструкции в YouTube за настройки на дистанционно управление на вентилатор Simon. (3 мин.06 сек.)

Настройка на Wifi вентилатор Simon Stadler Form

Пречистватели на въздух

Настройка на Wi-Fi Roger и Roger big

Вижте видео инструкции в YouTube за Wi-Fi настройки на Roger и Roger big  и «Smart Life–Smart Living». (2 мин.16 сек.)

WiFi настройка Roger, Roger Big

Стартиране на Roger Little, Roger, Roger big 

Вижте видео инструкции в YouTube за съдржанието на опаковката и първо включване на пречистватели Roger. (2 мин. 55 сек.)

Стартиране на Roger Little, Roger, Roger Big Stadler Form

Разлики между Dual Filter™ (H12) и H14)

Вижте видео в YouTube относно качествата на филтрите Dual Filter™ на пречиствателите от фамилията Roger. (2 мин. 16 сек.)

Dual Filter™ и Roger Little, Roger, Roger Big Stadler Form

Хигрометри

Подмяна на батерията на Selina little

Вижте видео инструкции в YouTube как подмените батерията на хигрометъра Selina Little. (1 мин. 46 сек.)

Смяна на батерията на Selina Little Big Stadler Form

Настройки на хиргометъра Selina

Вижте видео инструкции в YouTube как да направите настройките на хигрометъра Selina. (1 мин.32 сек.)

Настройките на хигрометър Selina Stadler Form

Как можем да ви помогнем?

За повече информация, моля, свържете се с нас