Продукти с подарък

 • Подарък Relief oil
 • Площ < 50 м²
 • Шум < 26 dB(A)
 • Мощност 14 W
 • Тип Ultrasonic
 • Подарък Relax oil
 • Площ < 50 м²
 • Шум < 26 dB(A)
 • Мощност 7.2 W
 • Тип Ultrasonic
 • Подарък к-т консумативи
 • Площ<150 м²
 • Овлажняване 1100 мл/ч
 • Шум 27~60 dB(A)
 • Тип Evaporator
 • Подарък Recharge oil
 • Площ < 50 м²
 • Шум < 27 dB(A)
 • USB захранване
 • Тип Ultrasonic
New
 • Подарък Repel oil
 • Шум < 26 dB(A)
 • Батерия < 7 ч
 • USB захранване
 • Тип Ultrasonic
 • Подарък Dual Filter™
 • Площ<66 м²
 • Шум 28~65 dB(A)
 • CADR 465 м³/ч
 • Тип HEPA и Карбон
Stadler Form

Вашите предимства