Настройка на Wi-Fi Sam

Управлявайте вашите устройства Stadler Form от всяко място. Ето как можете да настроите приложението Stadler Form и да свържете вашето устройство към приложението.

Важна забележка за потребителите на Android

За да може вашето Android устройство (телефон или таблет) да установи коректна връзка с приложението, трябва да направите допълнителни настройки. Щракнете тук ⇒ за да получите достъп до ръководството, стъпка по стъпка.

Stadler Form App

С това приложение можете да използвате още по-ефективно вашите устройства Stadler Form. Управлявайте едно или повече устройства  дистанционно. За да контролирате устройства, които имат Wi-Fi свързаност, имате нужда от приложението, както и от профил. Изтеглете приложението от App Store или от Google Play, инсталирайте го и се регистрирайте.

Stadler Form App

С това приложение можете да използвате още по-ефективно вашите устройства Stadler Form. Управлявайте дистанционно едно или повече устройства на Stadler Form. За да контролирате устройства, които имат Wi-Fi свързаност, имате нужда от приложението, както и от създаването на профил в приложението. Изтеглете приложението от App Store или чрез Google Play, инсталирайте го и се регистрирайте.

stadler form qr code sf app apple-appstore
stadler form qr code sf app google-play
stadler-form-app-registration-step-1

Изтеглете приложението и го отворете. Ако вече имате създаден профил, можете да влезете с вашите потребителски данни. Ако сте нов потребител, първо трябва да се регистрирате…

stadler-form-app-connect-settings-step-2

Уверете се, че Wi-Fi връзката и Bluetooth на вашия смартфон са активирани. Изберете Wi-Fi мрежата, която ще използвате, за да свържете устройството по-късно.

stadler form app wifi button sam

Включeje своя Сам. Уверете се, че индикаторът под показаната температура мига. Ако символът Wi-Fi не се вижда там или не мига, натиснете бутона Wi-Fi за 3 секунди, докато иконата Wi-Fi под температурата започне да мига бързо.

stadler-form-app-add-sam

Sam вече ще се показва автоматично в приложението под “Discovering devices”. Просто изберете  “Add,” изчакайте, докато се свърже, и сте готови.

stadler-form-app-registration-step-6

Ако Sam не се появи автоматично, щракнете върху иконата „+“ в горния десен ъгъл на главното меню, след което изберете “Add Device.”

stadler-form-app-add-device-manually-with-sam

След това изберете иконката на Sam.

stadler-form-app-Ghz-en

След това изберете 2.4 GHz Wi-Fi мрежа и въведете вашата парола.

stadler-form-app-connect-wi-fi-sam

Sam трябва да е в режим на сдвояване, за да се установи връзка. Натиснете бутона Wi-Fi за 3 секунди, за да активирате режима на сдвояване. 

stadler-form-app-confirm-wi-fi-connection-sam

След като символът за Wi-Fi под дисплея за температура на Sam започне да мига бързо, потвърдете това като щракнете върху „Next“.

stadler-form-app-device-conecting

Сега процесът на сдвояване започва. След няколко секунди символът за Wi-Fi под дисплея за температура на Sam ще спре да мига, което показва, че приложението е открило устройството.

stadler-form-app-adding-sam

Sam вече е свързан и успешно добавен в приложението. 

stadler-form-app-added-sam

Sam вече е свързан и успешно добавен в приложението. Кликнете върху “Done” сега.

stadler-form-app-controllpanel-sam

Готов! Вече можете да контролирате Sam чрез приложението.

Забележка за потребителите на приложението Tuya Smart Life – Smart Living

Ако сте използвали приложението „Smart Life – Smart Living“ от Tuya за вашите устройства Stadler Form, можете да продължите да го правите. Не е възможно обаче едно и също устройство да се съхранява и управлява и в двете приложения. Препоръчваме да преминете към приложението на Stadler Form, тъй като то ще бъде допълнително разработено, за да осигури още по-добро изживяване в бъдеще. Моля, имайте предвид, че когато преминавате към новото приложение на Stadler Form, ще трябва да създадете нов профил и да регистрирате отново вашите устройства Stadler Form.

Как да ви помогнем?

За повече информация, моля, свържете се с нас